Moderní investiční platforma

Co představuje?

Lloyd Morgan využívá unikátní investiční online platformu založenou na nejnovějších technologiích, přes kterou investorovi zajišťuje širokou paletu služeb a nástrojů pro optimální správu jeho portfolia. Investiční platforma umožňuje Lloyd Morgan sestavit svobodně a nezávisle optimální portfolio pro klienta a pružně reagovat na tržní vývoj bez jakéhokoliv střetu zájmů.

Prostřednictvím platformy má Lloyd Morgan k dispozici až devět tisíc podílových fondů a dalších investičních nástrojů od více než čtyři sta dvaceti světových fondových společností s historií více než šedesát let, a proto je klientovi garantována tržní nezávislost.

Jak funguje?

Vedení klientských účtů, včetně jejich založení, probíhá online. Je tudíž rychlé, přehledné a vždy aktuální. Investoři mají jednoduchý online přístup k přehledu veškerých transakcí, tzn. nákupů, prodejů, převodů a zůstatků na svém účtu, a to kdekoliv 24 hodin denně. Investice do akcií, dluhopisů, fondů a dalších investičních nástrojů, které jsou již realizovány v rámci různých investičních fondů, mohou být prostřednictvím platformy převedeny pod jeden účet. Tím se velmi usnadní jeho správa pro poradce i přehlednost pro investora. Veškeré finanční prostředky mohou být dle přání klienta evidovány v šesti různých světových měnách:  EUR, USD, GBP, CHF, JPY, CZK.

Proč Lucembursko?

Investiční platforma je umístěna v Lucembursku, kde využíváme depozitních služeb centrální banky Banque de Luxembourg. Lucembursko je druhé největší finanční a fondové centrum na světě, které pro investora představuje nadstandartní privátní služby a servis, finanční a politickou stabilitu, ochranu kapitálu, vysokou míru důvěry a bezpečí. Investiční platforma splňuje nejnáročnější kritéria a je dohlížena regulatorními autoritami Lucemburska (Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF), Velké Británie (Financial Services Authority FSA) a Spojených států (Securities and Exchange Commission SEC).