Investiční certifikáty

INVESTICE S MOŽNOSTÍ GARANCE

Investiční certifikáty jsou emitovány (vydávány) bankami ve spolupráci s obchodníky s cennými papíry. Dělí se na garantované a bonusové. Důležitou vlastností investičních certifikátů je jejich obchodovatelnost v průběhu života,tzn. že investor nemá zablokované prostředky v těchto certifikátech nezbytně nutně až do jejich splatnosti,která se obvykle pohybuje mezi třemi až pěti lety. V případě,že si klient nechce podržet investiční certifikát do doby jeho splatnosti,může jej prodat za aktuální tržní cenu bez jakýchkoliv sankčních poplatků.

 

GARANTOVANÉ CERTIFIKÁTY   –

Fungují na stejném principu jako dluhopisy.To znamená,že v době jejich splatnosti je zákazníkům garantována návratnost vložených prostředků bez ohledu na vývoj podkladového aktiva.Výnos ve splatnosti garantovaného investičního certifikátu se odvíjí od vývoje podkladového aktiva.Klient při pozitivní výkonnosti participuje na vývoji podkladového aktiva v předem stanoveném poměru.Vítanou vlastností garantovaných certifikátů je možnost prodeje i před datem jejich splatnosti za aktuální tržní cenu,  která se však při poklesu podkladového aktiva nemusí propadat o tolik jako samotné podkladové aktivum,protože garantovaný certifikát se v danou chvíli chová jako diskontovaný dluhopis.Jeho cena tedy do splatnosti certifikátu závisí na standardním úroku.

 

BONUSOVÉ CERTIFIKÁTY

Zde mají klienti zabezpečen výnos i při určité míře poklesu hodnoty podkladového aktiva v době splatnosti certifikátu.V případě poklesu podkladového aktiva se sleduje,zda se nedostane pod stanovenou ochrannou bariéru.Pokud je cena nad touto hranicí, pak je výnosem bonus, v opačném případě je v době splatnosti vyplacena částka odpovídající poklesu podkladového aktiva. V případě stagnace nebo mírného růstu je opět vyplácen bonus. Je-li v době splatnosti podkladové aktivum nad úrovní bonusu,  pak je vyplacen výnos odpovídající růstu podkladového aktiva. Bonusové certifikáty velmi dobře reagují vývojem své tržní hodnoty na vývoj hodnoty podkladového aktiva.

 

VÝHODY:

  • jednoduchost
  • vysoká likvidita (lze kdykoliv prodat)
  • možnost nadstandardních výnosů
  • možnost řízení rizika a neomezená diverzifikace
  • možnost výnosu i při poklesu podkladového aktiva
  • každodenní přehled o aktuální ceně